bouwkundige opname

Hulp bij aankoop, second opinion.

'Package-deal' taxatie met een complete bouwkundige opnamestraat (zie tarief).

AadHof is erkend door de NHG (Nationale Hypotheek Garantie)tel: 020-6145340; adres Burgemeester Hogguerstraat 767, 1064 EB  Amsterdam.

Bespaar tienduizenden euro's met een bouwkundige opnamestaat met een taxatie! De tijd dat u bij opbod of vrijwel ongezien een bestaand huis moest kopen is weer aanwezig. Huizen staan steeds korter te koop en u hebt in de meeste gevallen weinig tijd om een uitvoering controle te laten uitvoeren. Bij ons kunt snel een afspraak maken zodat uw woning toch bouwkundig wordt onderzocht met een taxatie zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Toelichting bij de Bouwkundige opnamestaat

1. Inleiding
Om de opdrachtgever van het taxatierapport een duidelijk beeld te geven van de bouwkundige staat van de woning is een bouwkundige opnamestaat van de woning/pand. Het bouwkundige aspect van de woning/pand vormde al een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de taxateur wonen. Immers bij zijn opname inspecteert hij, voor zover als mogelijk, al diverse bouwkundige elementen. Tevens vermeldt hij daarbij een kostenindicatie voor eventuele noodzakelijke herstelwerkzaamheden in het taxatierapport. Zo krijgen alle betrokken partijen een goed beeld welke onderhoudskosten de eigenaar binnen 5 jaar globaal kan verwachten. De bouwkundige opnamestaat is geen vervanger voor een bouwkundig rapport.

2. Opzet en gebruik van de bouwkundige invulstaat en de bouwkundige opnamestaat
Bouwkundige invulstaat:
In eerste instantie zal de taxateur bij zijn woningopname de diverse onderdelen uit de bouwkundige staat visueel opnemen en vastleggen. Hij heeft daartoe de beschikking over een bouwkundige invulstaat.

Bouwkundige opnamestaat:
Zodra de taxateur (terug op kantoor) zijn taxatie verder gaat uitwerken zal de bouwkundige invulstaat door hem worden gecompleteerd met de kostenindicaties voor direct herstel en voor verwachte herstelkosten binnen 1-5 jaar van de geconstateerde gebreken. Zo ontstaat de bouwkundige opnamestaat. Hierin geeft de taxateur een indicatie van deze kosten op basis van zijn eigen bouwkundige expertise. Hij kan daarbij ook gebruik maken van normkosten die door diverse partijen (al dan niet middels abonnement) beschikbaar worden gesteld. De volledig ingevulde bouwkundige opnamestaat is een vaste bijlage bij het taxatierapport.

Woning en appartement
Binnen de bouwkundige opnamestaat bij een appartement zal de taxateur vermelden of eventuele gebreken en herstel daarvan voor rekening zijn van de VvE of van de eigenaar van het individuele appartementsrecht.
De taxateur neemt in de bouwkundige opnamestaat alleen die kosten voor herstel op die voor rekening van de eigenaar van het appartementsrecht komen. Geconstateerde gebreken die voor rekening van de VvE komen, worden ook vermeld, voor zover dat mogelijk is. Deze staan als het goed is al in de meerjaren onderhoudsplan. Taxateur kan in zijn rapport daarnaar verwijzen.

De prijs voor een bouwkundige inspectie van een woonhuis is: vanaf € 190,=

Uitgebreid bouwkundigrapport  voor expats >>>

Taxatiekosten en andere kosten ten behoeve van een hypotheeklening kunt u van uw belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting aftrekken (dus ± 45 % belasting voordeel)

tarieven

inclusief btw, uitgewerkt in PDF format.

Mondeling keuring:

meeloop keuring.

€ 225,=

Gerichte keuring voor een onderdeel:

bij voorbeeld kruipruimte, met expertiseverslag met foto's.

€ 290,=

Keuring voor een pand:

met méér dan 1 appartementsrecht of meer wooneenheden / keukens en badkamers, complete keuring met een uitgebreid opname- en bouwkundig kostenramingrapport met foto's van onderdelen die interessant voor u zijn indien nodig met constructieberekeningen.

€ 750,=

Package-deal: taxatie met bouwkundige opnamestaat

complete bouwkundige opname in combinatie met een taxatierapport; (excl. NWWI). 

€ 650,=

Toeslag: € 80,=

woningen groter dan 119 m2 en een hoekwoning of vrijstaande woning of met vraagprijs van meer dan € 500.000,=.

Toeslag: taxatiekosten

NWWI kosten € 45,95
verhuurde woning € 150,
verbouwingskosten meefinancieren € 30,=
zie ook tablad taxaties.

Toeslag: reiskosten

de eerste 20 km gratis; vanaf 20 km t/m 40 km € 40,=; vanaf 40 km t/m 60 km € 80,=.

Bouwkundige tools: 
- nemen het hieronder getoonde gereedschap mee
- wij gaan het dak op en in de kruipruimte
- de gevels, ramen, badkamer enz., alles wordt beoordeeld.

homedatabasecarselectsmile linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram