taxatie woningen (eigenaar bewoner of verhuurd)

Ingeschreven bij de Stichting NRVT en NWWI. Gecertificeerd in de Kamer Wonen/MKB (dragen de titel RMT) en in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed (de titel RT).
De Stichting is een branchebreed platform voor de registratie en certificatie van makelaars en taxateurs in onroerende zaken, verdeeld over Kamers. Alle geregistreerden voldoen aan hoge opleidingseisen en dienen in het bezit te zijn van een theorie- alsmede een praktijkdiploma. Per kamer gelden verschillende certificatievoorwaarden. Gecertificeerden bij de Stichting VastgoedCert worden onafhankelijk getoetst door KEMA, waarmee zij aantoonbaar over de benodigde vaktechnische bekwaamheden beschikken. 

Taxaties worden uitgevoerd door Aad Hof RM RMT wonen, bedrijfsmatig vastgoed, partner Booij makelaardij o.z. / taxatie.

Taxeren is vergelijken, berekenen en visie.
Een huis of een bedrijf/leisure heeft vele waarden, daarom is taxeren een vak apart. Doordat wij goed op de hoogte zijn van bouwkundige zaken kunnen wij de waarde beter inschatten. Wij beschikken tevens over een uitgebreide databank met vele bouwkundige gegevens, prijzen en locaties.

Wij taxeren voor u ter vaststelling van:
– verkoop- en huurwaarde van woning/appartement/bedrijfspand
– taxatierapporten volgens internationale standaarden IAS/IFRS
– executiewaarde (bij gedwongen openbare verkoop ivm hypotheek)
– WOZ-waarde (waardebepaling per peildatum voor onroerende zaakbelasting)
– herbouwwaarde inzake; taxatie ex artikel artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek
– beleggingswaarde (rendement)
– balanswaarde; vervangingswaarde, bedrijfswaarde, opbrengstwaarde
– verkoopwaarde going concern
– successiewaarde (ivm te betalen successierechten door erfgenaam)
– negatieve waarde, de waarde die overblijft na een calamiteit (storm, brand, overstroming etc.)
– waarde recht van erfpacht
– onteigeningswaarde (schadeloosstelling)
– in opdracht van rechtbanken (bijvoorbeeld bij echtscheidingen of een erfenis)
– voor minnelijke waarderingen voor de Belastingdienst.

Taxatiekosten en andere kosten ten behoeve van een hypotheeklening kunt u van uw belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting aftrekken (dus ± 45 % belasting voordeel)

tarieven taxatie

Alle taxaties zijn inclusief btw, uitgewerkt in PDF format.

Het rapport is gereed; binnen vier werkdagen na opname en in het bezit van de noodzakelijke documenten.

taxatierapport

vanaf € 670,=

NWWI toeslag:

Nederlands Woning Waarde instituut, meeste banken willen deze accreditatie.

€ 51,97

vraagprijs
 > € 900.000

op aanvraag

Package-deal: taxatie met  bouwkundige keuring

complete bouwkundige opname in combinatie met een taxatierapport; (excl. NWWI). Voor toelichting zie 
bouwkundige keuring

€ 995,=

Toeslag: € 80,=

bij woningen groter dan 60 m2; of een hoekwoning of vrijstaande woning; of met marktwaarde van meer dan € 425.000,=.

Toeslag: € 100,=

wanneer verbouwingskosten hoger is dan € 10.000,= en wordt meegefinancierd.

Toeslag: € 150,=

wanneer het een verhuurde woning betreft (buy to let).

Toeslag reiskosten:

de eerste 20 km gratis; vanaf 20 km t/m 40 km € 40,=; vanaf 40 km t/m 60 km € 80,=
databasefile-emptycarselect linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram