oplevering

Algemene opmerkingen:

  • een vooroplevering is geen officiële oplevering (is geen juridisch moment
  •  tussen vooroplevering en de echte oplevering kan nog van alles gebeuren (bijvoorbeeld beschadigingen)
  • Gaat u het zelf doen of wilt u assistentie?
  •  AadHof assisteert u; kan de bouwer aanspreken op mankementen, blijft zakelijk en kan de bouwer overtuigen dat het op de lijst moet (uw relatie met de bouwer wordt er niet door geschaad)
  • na de oplevering heeft u nog zes maanden de tijd om gebreken schriftelijk bij de bouwer in te dienen (meteen melden bij de bouwer)

Voor veel gebreken is de bouwer nog vijf jaar aansprakelijk, constructie 10 jaar.

U hebt een nieuwe woning laten bouwen door een aannemer.
Het is bekend dat aannemers tegenwoordig veel met onderaannemers werken, waardoor er nogal eens iets fout kan gaan in uitvoering en afwerking (gemiddeld worden 28 gebreken geconstateerd). Aad Hof (al 20 jaar actief in oplevering etc.) assisteert u bij de oplevering van uw woning. De woning wordt ruimte voor ruimte geïnspecteerd. Alle gebreken, zoals beschadigingen, slechte constructie, afwerking, slecht tegelwerk, enz. worden genoteerd. Ook wordt tijdens de rondgang uitleg gegeven over de verschillende installaties en krijgt u tips voor het eerste gebruik van uw woning. Kortom, een deskundige die u actief begeleidt bij deze belangrijke gebeurtenis in uw leven, want oplevering kán een feest zijn.

OPLEVERINGS/CHECKLIST OF PROCESVERBAAL VAN OPLEVERING WAAROP ALLE GEBREKEN ZIJN VERMELD WORDT TER PLAATSE OPGEMAAKT.

  • Opleveringslijst/procesverbaal omvat:
  • opsomming en omschrijving van bouwkundige gebreken per onderdeel per ruimte en verdieping
  • noteren van meterstanden van elektra, water en gas
  • opsomming en omschrijving van discussiepunten of ondertekening onder protest (ingeval van verschil van mening tussen aannemer/koper ten aanzien van een bepaald gebrek) foto's die bepaalde belangrijke gebreken vastleggen.

De prijs voor verrichte bouwkundige inspectie van een woonhuis en het opstellen van een opleveringslijst is: vanaf  € 245,= (incl. btw).

Tarieven keuringen

Alle keuringen zijn inclusief btw, uitgewerkt in PDF format

Appartement: 

tot en met 85 m².

€ 245,=

Appartement groter dan 85 m², tussen-, hoek- of 2/1 kapwoning:

groter dan 85 m².

€ 295,=

vrijstaande woonhuis, kantoor of bedrijfsruimte

€ 365,=

meedere woningen aansluitend:

speciaal tarief 

vervolgtarief: 

na 2 uur opname tijd: € 50,= per half uur.

toeslag reiskosten:

de eerste 20 km gratis; vanaf 20 km t/m 40 km € 40,=; vanaf 40 km t/m 60 km € 80,=.
homedatabasemapcarselectsmile linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram