project

Scheepmaker, Haarlem
soort; woning
type; opleveringskeuring
UITLEG KEURING:
In het rapport worden de gebreken genoteerd die door de bouwkundig zijn geconstateerd met eventuele
opmerkingen.
Uitleg kolommen:
■ in het gedeelte ruimte / onderdelen wordt aangegeven in welke gedeelte van de woning het betreft
■ in de kolom ernstig zijn gebreken die constructief of nalatig van aard zijn
■ direct hersteld; deze punten worden tijdens de oplevering opgelost of gerepareerd, soms is onduidelijk
   of dit gebeurd, dus na de oplevering direct controleren of dit ook is uitgevoerd. Als deze punten niet zijn
   hersteld dan dit schriftelijk mede delen aan de aannemer of contractpartij (project ontwikkelaar).

Niet alle foto's van het rapport worden in de gallery getoond. Gebreken worden aangegeven via de foto's.

terug >>>
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram