taxatie woningen xxxx

nwwi

nrvt

Ingeschreven bij de Stichting NRVT en NWWI. Gecertificeerd in de Kamer Wonen/MKB (dragen de titel RMT) en in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed (de titel RT).
De Stichting is een branchebreed platform voor de registratie en certificatie van makelaars en taxateurs in onroerende zaken, verdeeld over Kamers. Alle geregistreerden voldoen aan hoge opleidingseisen en dienen in het bezit te zijn van een theorie- alsmede een praktijkdiploma. Per kamer gelden verschillende certificatievoorwaarden. Gecertificeerden bij de Stichting VastgoedCert worden onafhankelijk getoetst door KEMA, waarmee zij aantoonbaar over de benodigde vaktechnische bekwaamheden beschikken. 

logo

funda-waarde-bepalingsrapport

De taxatie zijn ondergebracht bij Booij makelaardij o.z. / taxatie.

Taxeren is vergelijken, berekenen en visie.
Een huis of een bedrijf/leisure heeft vele waarden, daarom is taxeren een vak apart. Doordat wij goed op de hoogte zijn van bouwkundige zaken kunnen wij de waarde beter inschatten. Wij beschikken tevens over een uitgebreide databank met vele bouwkundige gegevens, prijzen en locaties.

Wij taxeren voor u ter vaststelling van:
– verkoop- en huurwaarde van woning/appartement/bedrijfspand
– taxatierapporten volgens internationale standaarden IAS/IFRS
– executiewaarde (bij gedwongen openbare verkoop ivm hypotheek)
– WOZ-waarde (waardebepaling per peildatum voor onroerende zaakbelasting)
– herbouwwaarde inzake; taxatie ex artikel artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek
– beleggingswaarde (rendement)
– balanswaarde; vervangingswaarde, bedrijfswaarde, opbrengstwaarde
– verkoopwaarde going concern
– successiewaarde (ivm te betalen successierechten door erfgenaam)
– negatieve waarde, de waarde die overblijft na een calamiteit (storm, brand, overstroming etc.)
– waarde recht van erfpacht
– onteigeningswaarde (schadeloosstelling)
– in opdracht van rechtbanken (bijvoorbeeld bij echtscheidingen of een erfenis)
– voor minnelijke waarderingen voor de Belastingdienst.

'Package-deal' korting van € 30,=: complete bouwkundige keuring in combinatie met een taxatie (bij gelijktijdige opname); bouwkundige inspectie met taxatierapport van  € 890,= voor € 860,=  (inclusief BTW, exclusief NWWI kosten van € 42,35. Toeslag van € 80,=: woningen groter dan 109 m² of een hoekwoning/vrijstaande woning of met een vraagprijs van meer dan € 400.000,= (geldt voor de bouwkundige keuring en voor de taxatie).

Taxatiekosten en andere kosten ten behoeve van een hypotheeklening kunt u van uw belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting aftrekken (dus ± 45 % belasting voordeel).

Genoemde tarieven zijn (inclusief btw):

  • taxatie € 490,=
  • NWWI € 42,35
  • toeslag van € 80,= bij woningen groter dan 119 m2; of een hoekwoning of vrijstaande woning; of met vraagprijs van meer dan € 450.000,=
  • woning met een vraagprijs van meer dan € 950.000, =; op aanvraag
  • toeslag reiskosten; de eerste 20 km gratis; vanaf 20 km t/m 40 km € 40,=; vanaf 40 km t/m 60 km € 80,=.