inspectie V.v.E.

vve-gebouw

Meerjaren onderhoudsplan - MJOP

Subsidie energiebesparing eigen huis?

>Aanvragen  Eigenaar-bewoners  https://mijn.rvo.nl/subsidie-energiebesparing-eigen-huis-eigenaar-bewoner >Aanvragen Vereniging van Eigenaren https://mijn.rvo.nl/subsidie-energiebesparing-eigen-huis-verenigingen

In het meerjarenonderhoudsplan (mjop) van een vereniging staan de duurzame plannen en maatregelen beschreven. Verenigingen kunnen ontvangen eenmalig  subsidie ontvangen  voor het laten opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (mjop) in combinatie met een energieadvies en eventuele procesbegeleiding.

Hoeveel subsidie kan de vereniging ontvangen?

Het subsidiebedrag zal 75% van de factuur zijn (inclusief BTW), maar niet meer dan het maximum subsidiebedrag.

Aantal koopwoningen binnen verenigingMaximaal Subsidiebedrag1 of 2 woningen€ 7503 of 4 woningen€ 1500meer dan 4 woningen€ 1500 + € 150 per extra woning met een maximum van € 3450

zie verder voor meer uitleg over de subsidie >>>rode-knop

onderhoudsinspectie appartementencomplex.meerjarige onderhoudsplanning

Doel van de inspectie is de VVE inzicht te geven in het noodzakelijke bouwkundige onderhoud aan de in het rapport genoemde gemeenschappelijke onderdelen van het appartementencomplex. De inspectie heeft voornamelijk betrekking op bouwkundige onderdelen van beperkte levensduur. Aan de hand van het rapport wordt een begroting gemaakt van de jaarlijkse onderhouds-reserveringkosten per bouwkundig onderdeel (meerjarige onderhoudsplanning MJOP).

nen-2767
De begroting bestaat uit de volgende onderdelen (MJOP):vervangingskosten onderhoud per jaarlevensduurhuidige leeftijdafschrijving per jaarreeds afgeschrevenafschrijving ten last van bepaald jaarjaarlijks onderhouddirect onderhoudtotale kosten dit jaar en volgende jaren.

rode-knop  klik op knop voor een voorbeeld rapport (pdf-file met foto's).

Tarieven op aanvraag.