energie prestatie label / maatwerkadvies

energie-afbeelding
epa-adviseur-registratie-kaart

De bouwkundig inspecteur van AadHof B.V. is gecertificeerd voor het afgeven van het Energielabel. Het is mogelijk om de opname voor het Energielabel te combineren met een bouwkundige aankoopkeuring, dan komt men in aanmerking voor een combinatiekorting.

AadHof Energielabel Het Energielabel geeft de energieprestatie van het gebouw aan en geeft een lijst met maatregelen die genomen kunnen worden om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. De maatregelen die vermeld zijn op het Energielabel zijn beperkt omdat er wordt uitgegaan van een gedefinieerd standaard gebruiksgedrag. Er wordt dus geen inzicht gegeven in de te bereiken energiebesparing en terugverdientijden. Het werkelijke energiegebruik en de te behalen energiebesparing komt aan bod bij het EPA-maatwerkadvies. Het Energielabel AadHof  is een uitgebreide versie waarbij de maatregelen uitvoeriger worden besproken waardoor u  een beter overzicht krijgt van de maatregelen die gedaan kunnen worden.

Voordelen:Een Energielabel biedt u de volgende voordelen:

Een Energielabel biedt inzicht in de energieprestaties van de woningEen Energielabel is een betrouwbaar informatiemiddelEen groen label vergroot de financieringsmogelijkhedenVoor woningen met een groen label wordt gemiddeld 3,4% meer betaaldVoor huuwoningen is een label verplicht, maar geeft u ook extra punten wanneer de woning goed is geïsoleerd (zie ook nieuwsachief).

energielabel-toren

EPA-maatwerkadviesNaast het verplichte Energielabel kunt u ook gebruik maken van het maatwerk dat een Energieprestatieadvies (EPA) biedt. Een EPA-maatwerkadvies geeft inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen en is er voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Een EPA-maatwerkrapport biedt een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw en van de kosten en baten als gevolg van energiegerelateerde maatregelen, inclusief de terugverdientijden. Er wordt ook gekeken naar de toepasbaarheid van maatregelen. Een bouwkundige maatregel staat nooit op zichzelf en heeft altijd gevolgen. Daarom kijkt onze gecertificeerde bouwkundige naar het geheel van de woning en voert hij metingen uit om vervolgproblemen te voorkomen. Het geheel wordt nog eens mondeling met u doorgenomen.

Relatie met Energielabel: er zijn enkele overeenkomsten tussen het Energielabel en het EPA-maatwerkadvies, maar ook behoorlijke verschillen. Heel globaal geschetst kun je zeggen, dat het EPA-maatwerkadvies een verdieping is van het Energielabel.

AadHof kan u meer bieden dan alleen het geven van adviezen wij kunnen u ook begeleiden in het uitvoeren van de adviezen zoals het aanvragen van offertes het, oplevering van uitgevoerde werkzaamheden enz.  bel 020-6145340 of info@aadhof.nl

Genoemde tarieven zijn (inclusief btw):

appartement tot en met 85 m2; € 240,=appartement groter dan 85 m2; € 290,=tussenwoning; € 290,=hoek- of 2/1 kapwoning; € 350,=vrijstaand woonhuis; € 400,=meerdere woningen aansluitend; speciaal tarief op aanvraagtoeslag reiskosten; de eerste 20 km gratis; vanaf 20 km t/m 40 km € 40,=; vanaf 40 km t/m 60 km € 80,=.