constructies: oud

krachtisolatiespanningmax momentum weerstandHEA balkopleggingcondensatieU-waardetransmissiebelasting

Voor u gaat verbouwen is het belangrijk om te weten wat wel en niet kan. Kan een bepaalde muur er uit; is de vloer wel sterk genoeg of moet deze verstevigd worden? Wij kunnen deze zaken voor u berekenen.

aalewisblauwrond
aakngewicht
aablauwrond
aaqlast

Isoleren: is zeer belangrijk. Isoleren kan op verschillende manieren en het is van belang dat het juiste materiaal in de juiste afmeting op een juiste wijze wordt toegepast (i.v.m. warmte, vocht, geluid, licht en luchttransport). Bij een verkeerde toepassing van materialen kunnen problemen ontstaan bijvoorbeeld: condensvorming in de constructie met als gevolg rotting. Wij kunnen voor u de oplossing berekenen.

aablauwrondisolatie

Het bouwkundig constructierapport omvat een uitgebreide vastlegging van de bouwkundige situatie door middel van de foto's met beschrijvingen, aanpassingen en berekeningen.

Genoemde tarieven zijn (inclusief btw):

constructierapport van een woonhuis/pand v.a. € 375,=toeslag reiskosten; de eerste 20 km gratis; vanaf 20 km t/m 40 km € 40,=; vanaf 40 km t/m 60 km € 80,=.