0655778048
020-6145340
info@aadhof.nl

Soundkiller ondervloer 15mm voor lamelparket, -10dB ondervloer appartementen

Geen barst van waar! Bijna
(bouwwereld)

Op 18 april 2016 werd in Amsterdam de glazen gevel onthuld van de Chanelwinkel, ontworpen door MVRDV. Nog geen jaar later vertoont de bijzondere gevel diverse ‘scheuren’. Een eigenaardig verschijnsel waarvoor de verklaringen uiteenlopen.

Glas is een prachtig materiaal met ongebreidelde mogelijkheden. Er zijn veel soorten glas met zeer uiteenlopende specificaties en eigenschappen. Dat maakt het ontwerpen in glas erg moeilijk. Toch zijn er heel wat architecten die daar niet voor terugdeinzen, hetgeen blijkt uit de talloze glasrijke gebouwen die de laatste jaren zijn gerealiseerd. Hierbij zijn zowel de ontwerpers als de bouwers met grote problemen geconfronteerd. Sommige veelbelovende systemen, denk maar eens aan constructief verlijmd voorgespannen glas, hebben in feite het loodje gelegd. De eisen die daaraan worden gesteld met het oog op de veiligheid zijn zo hoog dat ontwerpers steeds meer naar andere oplossingen zoeken voor transparante architectuur.

Prototype-bouw

Architectenbureau MVRDV is een absolute koploper op het gebied van innovatieve bouwtechniek. Het is geen wonder dat zij in de top drie staan van architecten van wie ik problematische projecten heb beschreven in de afgelopen 20 jaar. In een presentatie die ik jaren geleden gaf op een congres van de TU Eindhoven, verzuchtte ik: waarom passen architecten toch zo vaak nieuwe bouwtechnieken toe zonder behoorlijk prototypeonderzoek? De voorzitter, de toenmalige decaan Jan Westra zei toen: “Nico, dat heb je mis, wij architecten bouwen voortdurend prototypes.” En dat is nog steeds zo.

Venetiaans kristal

Met die uitspraak bedoel ik beslist niet dat er onzorgvuldig is gewerkt bij de ontwikkeling van deze uitzonderlijke gevel. Integendeel, na een uitgebreid vooronderzoek door MVRDV zelf, waarbij ook materialen onder de loep werden genomen zoals polycarbonaat, harsblokken en ‘gewone’ glazen bouwstenen, werd uiteindelijk de keuze gemaakt voor glazen blokken in de maten van het oorspronkelijke metselwerk van de gevel. Deze zijn gemaakt door de gespecialiseerde glasgieterij Poesia in Italië. Als glassoort is gekozen voor low iron, waardoor er nauwelijks een groenige verkleuring is en een nog betere transparantie. Maar toen moest nog uitgezocht worden hoe met die mooie blokken van Venetiaans kristal een gevel te ‘metselen’.

Onderzoek

Van gewoon metselen kon natuurlijk geen sprake zijn, dan hadden ze net zo goed glazen bouwstenen kunnen nemen. Om hieruit te komen hebben de architecten contact opgenomen met de glasspecialisten van ABT en de TU Delft. Dit heeft geleid tot een indrukwekkend onderzoeksprogramma om alle mogelijke problemen die men voorzag een voor een uit de weg te ruimen. Glasdeskundige prof. Rob Nijsse van ABT zei hierover: “Deze gevel is een prototype. Alles is anders, zowel qua materiaal als materieel, proces en inzet van mensen.” Dus toch weer een prototype. Maar terecht prijst hij de durf van de opdrachtgever om het benodigde uitgebreide onderzoek te laten doen.

Extreme tolerantie

Ik kan hier onmogelijk diep ingaan op het complete onderzoek, maar spreek wel mijn bewondering uit over de bereikte extreme tolerantie waarin de glazen blokken zijn vervaardigd: niet meer dan +/- 0,25 mm. Met speciaal ontworpen meettafels zijn de blokken vervolgens nog op maat gesorteerd, zodat binnen elke laag de toleranties terug werden gebracht tot maximaal 0,1 mm. Die was nodig om te kunnen werken met een bijzondere, extreem dunne lijm, zodat een vrijwel volmaakte aansluiting tussen de blokken tot stand kwam. Helaas is dat niet helemaal gelukt voor de verlijming van de kozijnen in de sparingen.

Bedriegertjes

Waarom lijkt het dan alsof de stijlen en regels van de kozijnsparingen overal gebarsten zijn? Dat is gezichtsbedrog als gevolg van de spiegelende werking in de glazen stenen. Het optische verschijnsel is veroorzaakt door het gebruik van 8 mm hoog transparante MS-polymeerkit voor de in het werk uitgevoerde verlijming van de prefab kozijnen in de sparingen. Die kit is gekrompen en daardoor gescheurd. Het heeft even geduurd voordat collega John Dame en ik dat uitgeknobbeld hadden, want de ‘scheuren’ zouden het goed doen in de Bedriegertjes. Ik zeg nog maar een keer: lijmen in het werk, doe het niet!

EPDM rubber: een goedkope en duurzame oplossing voor uw lekkende dakgoot

Wij van Gootlek.nl zijn in Nederland de enige erkende verwerkers van het product Resistit EPDM rubberfolie. Door onze ervaring, ons vakmanschap en de kwaliteit van de Resistit EPDM zult u een dakgoot krijgen waar u de komende 50 jaar geen omkijken meer naar heeft.

Resistit EPDM rubberfolie heeft een uitzonderlijk lange levensduur, namelijk dubbel zo lang als een dakgoot van zink of kunststof. Bovendien is het product zeer milieuvriendelijk en zijn er geen andere producten denkbaar die milieuvriendelijker zouden kunnen zijn. Resistit EPDM rubberfolie laat ook op dit gebied andere producten ver achter zich.

Renovatie dakgoot

Dakgoot ná renovatie door Gootlek.nl

Een dakgoot renovatie door Gootlek.nl is vele malen goedkoper en duurzamer dan een dakgoot van zink of kunststof.

Bij de renovatie van de goot kan de oude zinken goot doorgaans blijven zitten. De Resistit EPDM rubberfolie wordt in de oude zinken goot koud verkleefd. Het aanzicht van de goot verandert niet ten opzichte van de huidige situatie. Dit gegeven levert het een flinke kostenbesparing op, omdat er geen sprake is van afval-, sloop- en herstelkosten.

Veilig werken

Onze manier van werken is erg veilig doordat er geen open vuur wordt gebruikt, iets dat met solderen van een zinken goot wel nodig is. 95% van de dakgoot wordt koud verkleefd, alleen de lasnaden worden met een hetelucht föhn aan elkaar gelast.

Nieuwbouw dakgoot

Nieuwbouw dakgoot tijdens renovatie huisBij nieuwbouw wordt de Resistit EPDM rubberfolie verwerkt in de getimmerde dakgoot. Hierover kan een zinken kraal als randafwerking gemonteerd worden.

Uw nieuwe goot krijgt zo alsnog een klassieke uitstraling met aan de binnenkant van de goot de duurzaamheid van Resistit EPDM rubberfolie.

Gootlek.nl beschikt zelf over al het benodigde materieel, zoals een hoogwerker, steigermateriaal en alles wat er bij de klus komt kijken.

Fotogalerij dakgoten

Klik hier voor onze fotogalerij van dakgoten

Samenvatting:

BRAND!

Wie nog nooit een brand heeft meegemaakt, kan zich er moeilijk iets bij voorstellen. Een beginnend brandje kan zich binnen vijf minuten uitbreiden tot een grote uitslaande brand. En zelfs een klein brandje kan al een behoorlijke ravage veroorzaken.

Het is een misverstand dat brand alleen ontstaat als je iets aansteekt met een lucifer of aansteker. Brand ontstaat door een combinatie van zuurstof, warmte en brandbaar materiaal. Zuurstof is vrijwel altijd aanwezig. Daarom is het oppassen geblazen met de combinatie warmte en brandbaar materiaal.

Woningwet, Bouwbesluit en gemeentelijke bouwverordeningen

De Woningwet regelt zowel het brandveilig bouwen van een pand als het brandveilig gebruik ervan. De Woningwet vormt de basis voor het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staan eisen waaraan woonruimte moet voldoen om (brand)veilig genoemd te kunnen worden. Een gebouw is volgens het bouwbesluit brandveilig als het aan een aantal voorwaarden voldoet. Denk daarbij aan regels die ervoor zorgen dat er in een gebouw niet snel brand kan ontstaan, maar ook regels die ervoor zorgen dat als er brand is, deze zich niet zo snel kan verspreiden en mensen dus snel en veilig naar buiten kunnen. Naast de bouwkundige eisen geregeld in het Bouwbesluit (landelijk), worden de gebruikseisen en de eisen voor brandveiligheidsinstallaties in de (gemeentelijke) bouwverordeningen geregeld. Tussen bouwverordeningen kunnen dus per gemeente verschillen ontstaan. Het beste is om even contact op te nemen met de afdeling Preventie van de gemeente.

Oorzaak

Onderzoek naar woningbranden laat zien dat de meeste branden zijn veroorzaakt door bewoners. Onachtzaamheid en onvoorzichtigheid met vuur bij het branden van kaarsen, koken en tijdens klussen thuis zijn tezamen met nonchalante rookgewoonten en kinderen die met vuur spelen de meest voorkomende oorzaken. Slecht onderhoud en verkeerde installaties veroorzaken branden in schoorstenen, kortsluiting en branden door oververhitting van apparaten en toestellen.

Rookmelders

Sinds eind jaren tachtig is het gebruik van rookmelders - mede door de voorlichtingscampagnes van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van de Stichting Consument en Veiligheid - sterk gestegen. Volgens schattingen zijn meer dan 1 miljoen rookmelders verkocht. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 10 Nederlandse huishoudens zo'n melder heeft. Sinds 1 januari 2003 zijn rookmelders in nieuwbouwwoningen verplicht.

Noodverlichting

Het jaarlijks laten keuren van de noodverlichting door een erkend bedrijf is nog niet verplicht. Op dit moment is dit nog plaatselijke regelgeving; deze regelgeving kan dus per gemeente verschillen. Per 1-1-2008 wordt verplichting tot controle en onderhoud op brandveiligheidsinstallaties landelijk geregeld in het zogenaamde Gebruiksbesluit.

Tips

De belangrijkste tips om brand te voorkomen of om op tijd te kunnen vluchten zijn:
1. Zorg voor een goed gemonteerde rookmelder en test deze jaarlijks.
2. Stel een vluchtplan op en oefen dit met alle bewoners.
3. Maak regelmatig het stoffilter van de wasdroger schoon.
4. Sluit een onderhoudscontract af voor de controle van bijvoorbeeld de CV-ketel, de gasgeiser en de schoorsteen.
5. Blus een vlam in de pan nooit met water.
6. De meeste branden onstaan door onoplettendheid, dus wees bewust van de risico's.

Verplichte minimale reservering Vereniging van Eigenaars (VvE)

Ongeveer de helft van de VvE’s spaart te weinig. Dat kan leiden tot achterstallig onderhoud. De overheid wil daarom dat elke VvE een verplichte minimale reservering per jaar doet voor het onderhoud van het gebouw. De hoogte van deze reservering  moet  in een meerjarig onderhoudsplan staan. Of het  is 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw. Dit gaat in per januari 2018.

VvE reservefonds onderhoud

Elke VvE moet een reservefonds (afzonderlijke VvE betaal- of spaarrekening) hebben voor groot onderhoud. Bijvoorbeeld voor onderhoud aan de gevel, het dak of de liften. Duurzaamheidsmaatregelen, zoals vloer- of dakisolatie, vallen ook onder groot onderhoud. De leden van de VvE moeten er samen voor zorgen dat zij in het reservefonds genoeg geld reserveren. Dit kan op 2 manieren:

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

De beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen is via een MJOP. De VvE stelt dit plan vast. Hierin staat precies:

De VvE weet dan hoeveel zij maandelijks moet reserveren om het onderhoud te kunnen betalen. Zo is er genoeg geld beschikbaar in het reservefonds.

Minimale reservering 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw

Is er geen MJOP opgesteld en vastgesteld? Dan moet een VvE jaarlijks minstens 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. De herbouwwaarde van een gebouw staat op het polisblad van de brand- en opstalverzekering.
De verplichte minimale jaarlijkse  reservering in het reservefonds staat in  de Wet Verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars. De wet gaat op 1 januari 2018 in.

Onderhoud financieren zonder Reservefonds

De eigenaren kunnen besluiten om geen geld in een reservefonds te storten.  Dit kan alleen in 1 van deze situaties:

VvE kan geld lenen voor groot onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen

De Wet verbetering functioneren VvE’s maakt ook duidelijker dat de VvE’s  geld kunnen lenen. Daarbij is elke eigenaar alleen aansprakelijk voor zijn eigen deel van een lening. De individuele eigenaar die zijn appartement verkoopt moet zijn schulden en aansprakelijkheid bij de notaris opgeven. Zo gaan zijn schulden en de aansprakelijkheid voor zijn deel van de lening over naar de nieuwe eigenaar.

VvE’s kunnen een lening aanvragen bij onder andere het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Ook zijn er banken die leningen aan VvE’s verstrekken. De rente op de lening is onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Gemeente kan VvE verplichten tot onderhoud

Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente een machtiging vragen aan de kantonrechter om een VvE-vergadering bijeen te roepen. De gemeente kan in die vergadering voorstellen doen voor verbeteringen aan het onderhoud. Ook kan de gemeente een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.

Extra smal.
Waarom veel Amsterdamse huizen smal en hoog zijn? In de zeventiende eeuw werd in de hoofdstad belasting geheven op grond van de breedte van de voorgevel.  Met een kleinere voorgevel spaarde je dus geld uit.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram